Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkbudget aanvragen

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkbudget aanvragen

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkbudget aanvragen

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkbudget aanvragen

Wijkbudget bijdrage aanvragen

Voor het organiseren van een activiteit in uw wijk kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijkmanager beslist over de aanvraag.

 

  • U kunt alleen voor uw eigen wijk een aanvraag indienen en de activiteiten moeten zich richten op bewoners uit uw wijk.
  • Wanneer de wijkmanager uw aanvraag goedkeurt, dan wordt het beschikbaar gestelde geld door ons zo spoedig mogelijk op de door u opgegeven rekening overgemaakt. Dit duurt maximaal 6 weken.
  • Daarmee bent u, als aanvrager van de bijdrage uit het wijkbudget, verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit, de juiste besteding van de middelen en het verzorgen van de afrekening.
  • Binnen 10 weken na het uitvoeren van de activiteit stuurt u de wijkmanager een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief de originele bonnen.
  • Niet uitgegeven middelen worden door de gemeente teruggevorderd. U verplicht zich hierbij tot het terugstorten van het resterende bedrag.

 

Wijkkerngroep Purmer Noord
Buurtcentrum Gildeplein
Image
Tilburykamer
Image
Kindercentrum Riekstraat
Image
Winkelcentrum Gildeplein
Image
Image

Onze gegevens

Wijkkerngroep Purmer-Noord

Lamoenstraat 25
1445SM Purmerend

Image