Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkkrant

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkkrant

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkkrant

Wijkkerngroep Purmer Noord

Wijkkrant

Wijkkrant Purmer-Noord

Redactie wijkkrant: Peter Klappe, Hans Pels en Joke van Loenen. Uit de wijkkrant mogen geen artikelen of foto's worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.

Mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Post: in onze postbus op het Wijksteunpunt Purmer-Noord, Overlanderstraat 650

Buurtcentrum Gildeplein
Image
Tilburykamer
Image
Kindercentrum Riekstraat
Image
Winkelcentrum Gildeplein
Image