Wijkkerngroep
Purmer Noord

Wijkbudget aanvragen

Wijkbudget bijdrage aanvragen


Voor het organiseren van een activiteit in uw wijk kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewoners- organisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijkmanager beslist over de aanvraag.

  • U kunt alleen voor uw eigen wijk een aanvraag indienen en de activiteiten moeten zich richten op bewoners uit uw wijk.
  • Wanneer de wijkmanager uw aanvraag goedkeurt, dan wordt het beschikbaar gestelde geld door ons zo spoedig mogelijk op de door u opgegeven rekening overgemaakt. Dit duurt maximaal 6 weken.
  • Daarmee bent u, als aanvrager van de bijdrage uit het wijkbudget, verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteit, de juiste besteding van de middelen en het verzorgen van de afrekening.
  • Binnen 10 weken na het uitvoeren van de activiteit stuurt u de wijkmanager een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief de originele bonnen.
  • Niet uitgegeven middelen worden door de gemeente teruggevorderd. U verplicht zich hierbij tot het terugstorten van het resterende bedrag.

Foto impressies

Purmer Noord

Heeft u ons iets te melden of te vragen?