Wijkkerngoep Purmer Noord

Wijkkrant

Wijkkrant Purmer-Noord

Redactie wijkkrant: Ilona Karregat-Bos. Uit de wijkkrant mogen geen artikelen of foto’s worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.

Mail: wijkkrantpurmernoord@gmail.com
Stukjes en dingen kunnen ook naar Ilona Karregat-Bos adres Walakker 111